Salony wystawowe:

POZNAŃ
KRAKÓW
TRÓJMIASTO

Godziny otwarcia

Pon – Pt 9:00 – 17:00
Sobota– po wcześniejszym kontakcie

Kontakt z salonem

Poznań: +48 607 198 688
Kraków: +48 607 966 967
Trójmiasto: +48 605 485 090

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Euro Spas Sp. z o.o., ul. Malwowa 138, 60-185 Poznań, dalej jako: Administrator. Kontakt z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych możliwy jest za pośrednictwem adresu wskazanego wyżej, oraz adresu e-mail biuro@eurospas.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych, dalej jako: ”RODO”) w celu:

– zawarcie i realizacja umów,

– przedstawienie oferty towarów i usług; nawiązanie współpracy biznesowej; marketing bezpośredni; udzielenie odpowiedzi na zadane pytania,

– wystawienie faktury, rozliczenia księgowe, odprowadzenie podatku,

– umożliwienie zawarcia i realizacji umowy z podmiotem, w imieniu którego działa ta osoba.

Kategorie osób i zakres przetwarzania

  1. Klienci i kontrahenci:

Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności / siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr PESEL, nr NIP.

  1. Potencjalni klienci:

Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

  1. Osoby działające w imieniu klientów i kontrahentów:

Imię, nazwisko, służbowy adres poczty elektronicznej, służbowy numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy.

Czas przechowywania danych

Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne,

– prawo żądania usunięcia danych,

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się pisemnie, mailowo lub telefonicznie z Administratorem.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty, biura rachunkowego, biura kadrowego, firmy windykacyjnej, kancelarii prawnej, podmiotom zapewniającym poprawne działanie usług takich jak strona internetowa, czy program do wysyłania poczty oraz inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji konkretnego celu.

 

Źródło danych i zakres udostępnianych danych

Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Jednakże dane osób działających w imieniu klientów i kontrahentów mogą być przekazywane Administratorowi w treści zawieranych umów lub zleceń. Zakres takich danych to imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy oraz służbowe dane kontaktowe. Administrator może także pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak KRS, CEIDG, czy biała lista podatników w celu próby nawiązania współpracy lub weryfikacji danych rejestrowych klienta / kontrahenta. Zakres pozyskanych danych jest zgodny z zakresem publicznie udostępnionych w tych rejestrach informacji.